СУДНОВОДІЙНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Національний університет «Одеська морська академія»

Національний університет «Одеська морська академія»

СУДНОВОДІЙНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Укр Рус

Історія факультету

Тренажери і лабораторії

Освітня програма підготовки бакалавра

Освітня програма підготовки спеціаліста

Освітня програма підготовки магістра

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ФАКУЛЬТЕТУ

 

Склоняется штурман над картой в азарте,
Упрямые цифры деля,
Чтоб точная точка на штурманской карте
Отметила курс корабля.

И. Рядченко

Судноплавство - найдавніша за віком і найважливіша за значенням галузь людської діяльності.

Історія судноводіння починається з доісторичних часів, коли мореплавці, орієнтуючись по світилах, досягали вилучених материків, островів і заселяли їх. Саме тоді круговорот Сонця від сходу до заходу став відправним пунктом для розподілу обрію на чверті, румби й градуси, а мореплавці за допомогою найпростішого кутомірного прибору-гномона навчилися визначати широти географічних пунктів.

Судноводіння аж до початку XVІІІ століття було емпіричною наукою, заснованої на практичному досвіді. Кожне плавання розширювало пізнання мореплавців. Вони запам'ятовували берегові орієнтири, напрямок вітрів і плинів, небезпечні місця й зручні якірні стоянки.

У давньоруських рукописних лоціях образно й докладно описувалися не тільки берегові прикмети, але й напрямку вітрів, розпорядок приливно- відливних плинів; ради, як пророчити погоду по кольорі морської води, хмарам і відтінкам неба, як вибрати прохід між льодами. Досвід мореплавців усно передавався з покоління в покоління, і тільки з розвитком грамотності з'явилися "все денні записки", які становили своєрідну бібліотеку морехідного досвіду.

Тільки з XVІІІ століття на Русі створюється система морехідного утворення. Морехідні класи в створеній з ініціативи Петра Великого. Навигацькі школі визначалися як вищі. У перші роки учні вивчали спеціальні предмети, що дозволяють опанувати мистецтвом мореплавання: плоску й меркаторську навігацію, морську астрономію, ведення шканечного журналу, числення шляху корабля. Морехідна астрономія включала початкові відомості по космографії, визначення широти місця по висотах світил, правила обігу з астрономічними інструментами.

Розвиток мореплавання на Чорному морі на початку XІ століття пов'язане з відкриттям морського утворення в Одесі. В 1816 році місцеве купецтво прийняло рішення: з доходів міста виділити 6500 рублів асигнаціями на комерційну гімназію. Купецькі збори просили також про "введення в гімназії навігаційного класу, як такої науки, що по положенню міста й занять жителів найбільше йому корисна". Така передісторія підготовки мореплавців на півдні України. Історія судноводійної спеціальності починається з 1944 року - часу підстави Одеського морехідного училища, і зв'язана вона з високопрофесійною діяльністю вчених і педагогів, які у різні роки керували колективом. Першим деканом факультету був А.П. Швед (1944-1946). Під його керівництвом за участю капітана далекого плавання Л.М. Магнера був складений перший навчальний план судноводійної спеціальності. В 1946 - 1951 роках факультет очолював В.А. Янчурин. При ньому у вересні 1949 року відбувся перший випуск інженерів - судноводіїв. У жовтні 1951 року приступився до виконання обов'язків начальника судноводійного факультету В.К. Захаров. За період роботи він виявив талант організатора, створив згуртований викладацький колектив з молодих учених.

У листопаді 1962 року деканом факультету призначено доцента Г.Г. Єрмолаєва - одного із творців науки про морське судноводіння, учений, що вніс неоціненний вклад у розвиток морської науки в Україні, у становлення й розвиток ОВІМУ. Г.Г. Єрмолаєв брав участь у розробці міжнародних стандартів підготовки наших моряків, очолював делегацію від Радянського Союзу на Першій сесії Підкомітету в Лондоні по стандартах підготовки моряків і несення вахти, читав лекції в Арабській академії морського транспорту Ліги арабських країн. Їм розроблений і виданий англійськими мовою двотомний курс "Морське судноводіння", "Англо-арабський словник навігаційних термінів і виражень", написаний і виданий у сімох томах повний курс навігації й лоції англійською мовою. Г.Г. Єрмолаєв був членом редколегії збірника "Питання судноводіння", заступником голови методичної комісії Керування навчальних закладів Міністерства морського флоту СРСР, членом Науково-технічної ради Міністерства морського флоту.

Розвиток факультету з лютого 1966 по 1989 рік проходило під керівництвом професора Л.Р. Аксютина. У зв'язку з бурхливим розвитком морського судноплавства в середині XX століття істотно ускладнилися умови плавання на основних морських шляхах. Підвищилася інтенсивність судноплавства. Суднобудування пішло по шляху збільшення розмірів судів і їхньої швидкості. Зросли вимоги до якості керування рухом судів і відповідно до якості штурманської підготовки. Потрібна була більше ґрунтовна підготовка моряків, у першу чергу, командного складу морських суден.

В 70-і роки на факультеті були створені лабораторії магнітно-компасної справи, електронних комплексів судноводіння, елементів автоматизованих систем судноводіння, приладів контролю морехідно-прогностичних якостей судна, рішення завдань статики корабля на плаваючих моделях, охорони життя на море; установлений тренажер по вивченню міжнародних правил попередження зіткнення судна; аудиторія по суднових такелажних роботах і постачанню рятувальними засобами; придбана унікальна система ИКС-11 і ін.

В 1973 році по судноводійної спеціальності було захищено 2 докторські дисертації й 5 кандидатських, підготовлено до захисту 8 дисертацій. У цілому в 70-і роки на факультеті 42 % викладачів мали вчені ступені й звання.

Активно діяло й курсантське науково-технічне суспільство. Більше 50 курсантів факультету виконували дослідження з тематики ММФ і одержали призові нагороди на конкурсах і олімпіадах.

В 70-80-і роки на факультеті було вже 9 кафедр за фахом - це був один із самих більших факультетів училища. Курсанти проходили практику на учбово-виробничих судах.

В 1989 році факультет очолив капітан далекого плавання з багаторічним досвідом роботи на судах, професор, к.т.н. Лоран Антонович Козир. Він керував факультетом протягом 10 років, одночасно працюючи професором кафедри судноводіння. У цей час Л.А. Козир є одним із провідних викладачів кафедри судноводіння. Він веде більшу роботу в Міжнародній морській організації, будучи її представником в Україні.

В 90-і роки зложився прекрасний колектив деканату й керівництва кафедрами. Особлива роль у вихованні майбутніх капітанів належить В'ячеславові Григоровичеві Кийло, що більше тридцяти років працював у посаді заступника начальника факультету по навчальній роботі.

Сполучення в ньому вимогливості й строгості організатора, принциповості керівника, відповідальності людини, відданого Академії, здобули йому авторитет серед колег і курсантів. Навіть у ті роки, коли чисельність курсантів факультету досягала 1500 чоловік, В'ячеслав Григорович уміло підтримував навчальний порядок і дисципліну. Робота не була для нього формальною справою - він дійсно знав кожного курсанта, і чим слабкіше курсант устигав, тим більше йому приділялося уваги. Через його кабінет пройшли тисячі курсантів. Не завжди розмова із заступником декана був приємним. Однак, через роки, від наших випускників можна почути: "Ну, як там В'ячеслав Григорович? Такий же строгий? Спасибі йому, що переживав за нас, от і вивів у люди". І обов'язково - самі теплі привіти й побажання.

Посада заступника декана В.Г. Кийло успішно сполучив з викладацькою діяльністю, працював з кафедри керування судном. У цей час досвід В.Г. Кийло незамінний в учбово-методичній роботі факультету.

Заступником декана по виховній роботі в ці роки став кадровий офіцер, командир роти судноводіїв Олександр Романович Моргун. Відмітними рисами його стилю роботи є вміння працювати з людьми, будь те курсант або викладач, сполучення вимогливості й уваги.

Обов'язку заступника декана по дипломовано й практиці виконував доцент Іван Петрович Супрунец, а потім Микола Валеріанович Бельських. Обоє - випускники ОВІМУ, працьовиті, коректні в роботі.

Активним працівником факультету в ці роки був секретар факультету Тетяна Романівна Кабанова - учасниця Великої Вітчизняної війни, яка після демобілізації прийшла до училища. Уміло, справляючись зі складним господарством факультету, Тетяна Романівна відрізнялася не тільки завидною працьовитістю, але й разючою пам'яттю - пам'ятала курсантів всіх випусків. Навіть коли на факультет приходили побілені сивинами капітани, вона, називаючи їх по іменах, згадувала їхні курсантські успіхи й проблеми.

Судноводійний факультет складався з восьми кафедр, на чолі яких стояли видатні педагоги й учені: буд.т.зв., професор В.Т. Кондрашихин, к.т.н., професор С.І. Дьомін, д.т.н., професор В.Г. Сізов, д.т.н., професор A.M. Стафєєв, д.т.н., професор Л.Р. Аксютін, к.ф.-м.н., професор Л.Ф. Чернієв, к.т.н., доцент М.С. Алексейчук, доцент О.С. Прочан.

Факультет успішно готовив кадри судноводіїв вищого рівня загальноінженерної й спеціальної підготовки для самого великого в країні Чорноморського пароплавства, а також для Північного, Далекосхідного й інших. Близько 10 % загального числа курсантів становили громадяни В'єтнаму, Болгарії, Куби, Чехословаччини, Індії, Алжиру, Сирії, Нікарагуа й інших країн.

90-і роки для факультету - час значного росту наукової підготовки кадрів. На факультеті захистили докторські дисертації О.Э. Потьомкін, М.С. Алексейчук, кандидатські дисертації - И.Н. Набоков, М.А. Шаповал, С.А. Бережной, В.В. Бабаков, СВ. Симоненко, А.И. Васильєв, Д.Н. Коваленко, І.А. Шевченко, П.П. Демиденко, П.А. Чапчай, А.Н. Герасимов. На факультеті затверджена аспірантура по судноводінню. У ці роки понад 20 аспірантів підготували до захисту кандидатські дисертації.

Новий період у розвитку факультету почався після проголошення незалежності України. Змінився як підхід до рівня підготовки морських кадрів, так і їхня затребуваність в Україні й за рубежем.

Факультет із честю пройшов період пошуку виходу із труднощів, що створилися: економічної нестабільності, втрати учбово-виробничих судів. З'явилися нові можливості росту. По-іншому став формуватися курсантський набір - на контрактній основі. Щорічний набір курсантів, що навчаються на контрактній основі, став становити не менш половини всього набору.

Полягають договори із приватними судноплавними компаніями про проходження плавальної практики курсантів. На судна іноземні компанії охоче беруть курсантів після другого курсу. Для тих з них, хто гідно себе зарекомендує, з'являється можливість і далі працювати на судах компаній. А вже після четвертого курсу вони входять у молодший офіцерський склад.

Для проходження обов'язкової плавальної практики використаються також каботаж, портофлот міст Одеси й Іллічівська. Вірно служить практикантам навчальне вітрильне судно "Дружба".

В 1991 році спеціальності факультету пройшли акредитацію Лондонським інститутом навігації, і кожна оцінена як відповідної найвищої категорії. У зв'язку із прийняттям конвенції ПДНВ-95 на факультеті переглянуті всі навчальні плани й наведені у відповідність із типовими курсами, які дає міжнародна морська організація. Таким чином, факультет готовить курсантів на рівні міжнародних вимог до виконання всіх функцій судноводіння, розміщення й перевезення вантажів, керування експлуатацією судна й турботи про людей на судні.

Після переходу в 1996 році на східчасту систему підготовки фахівців відповідно до Закону України "Про вищу освіту" випускники академії одержують диплом бакалавра-фахівця, магістра за фахом "Судноводіння". З 2001 року факультет одержав право готовити магістрів, яких випущено вже більше п'ятдесяти. Програма підготовки відповідає ІV національному освітньо-кваліфікаційному рівню, міжнародним вимогам підготовки морських інженерів, тому що судноводій - це людина, відповідальний за безпеку плавання судна, схоронність перевезеного вантажу або пасажирів, що забезпечує захист навколишнього середовища.

Судноводій захищає інтереси судновласника й фрахтувальника, які, як правило, є різними юридичними особами і їхні інтереси не завжди збігаються. Саме судноводій визначає мікроклімат в екіпажі й злагодженість його роботи, а тому він повинен мати особливий склад розуму й характеру, тому що приймає рішення щодня, щогодини в реальному часі. Потрібно особлива психологічна підготовка, щоб жити у відособленому колективі тривалий час і вміти знаходити загальну мову з усіма членами екіпажа.

Відзначаючи заслуги факультету морського судноводіння в підготовці командних кадрів моряків, Міністерство транспорту з деканові ФМС Л.А. Козирю звання "Почесний працівник морського й річкового флоту України", а журнал "Судноплавство" у номінації "Кращий педагог морського вузу України" визнав його Людиною року.

На рубежі двох століть, наприкінці 1999 року, Л.А. Козир передав керівництво факультетом молодому й енергійному капітанові далекого плавання, випускникові факультету Миколі Миколайовичеві Цимбалу.

У цей час спеціальність забезпечують кафедри: судноводіння, керування судном, електронних комплексів судів, технічних засобах судноводіння, морських перевезень і кафедрою, англійської мови. Керують кафедрами висококваліфіковані досвідчені викладачі, що пройшли морську школу: професор Л.Л. Миколаєва - "Морські перевезення"; професор А.С. Мальцев - "Керування судном"; професор, д.т.н. Л.Л. Вагущенко - "Електронні комплекси судноводіння"; професор, к.т.н. М.С. Алексейчук - "Технічні засоби судноводіння"; професор, к.т.н. В.Г. Алексишин -"Судноводіння"; професор, к.п.н. Н.А. Івасюк - "Англійська мова в морському судноводінні".

На факультеті працюють більше 100 співробітників, з них більше половини викладачів - доктора наук, професори, кандидати наук, доценти, успішно трудиться здатна молодь.

На факультеті велика увага приділяється учбово-методичній роботі: створюються нові навчальні плани, удосконалюється методичне забезпечення навчального процесу - підготовлене й видане більше двохсот методичних посібників і розробок. Заступники декана факультету С.О.Щербаков, О.В. Гайченя, О.Р. Моргун, П.А. Чапчай, Н.В. Бєльських є досвідченими організаторами учбово-методичної й виховної роботи. Завдяки їхнім зусиллям курсанти факультету беруть активну участь і в суспільному житті академії.

Факультет виконує великий обсяг науково-дослідної роботи, основними науковими напрямками якої є проблеми безпеки мореплавання, маневрених характеристик судна й попередження зіткнень судів.

По цьому й іншому напрямках виконано більше 40 госпдоговірних тим, отримано 37 авторських посвідчень, випущено більше 40 підручників і навчальних посібників. І сьогодні, на початку нового тисячоріччя, пріоритетним завданням факультету залишається вдосконалювання лабораторно-тренажерної бази для підготовки фахівців із судноводіння.

Сім випускників стали Героями Соціалістичної Праці: В.М. Соловйов, А.В. Кривобоке, А.Г. Третьяк, Г.Н. Федченко, Р.Н. Євграшкин, І.П. Голубенко, А.Н. Соляник.

Звання Почесного працівника ММФ було привласнено: Л.М. Магнеру, А.Л. Шведові, В.К. Захарову, В.А. Янчуріну, К.Г. Баштаннику, професорам Л.Р. Аксютіну, Л.А. Козирю, Л.Д. Чернієву, Е.С. Зотєєву. Звання Заслуженого працівника народної освіти було привласнено професорові В.Т. Кондрашихину в 1993 році, а в 1994 почесне звання Заслуженого діяча науки й техніки України. Професорові Г.Г. Єрмолаєву привласнений Почесний знак Міністерства утворення СРСР "За відмінні успіхи в роботі". Судноводійний факультет може пишатися досягненнями своїх випускників. І.М. Аверін - начальник управління зовнішньоекономічних відносин ММФ РСР; Ю.Г. Антонов - капітан далекого плавання т\х "Латвія"; Г.С. Леонтьев - начальник керування рятувальної служби ММФ; Савицький Л.А. - начальник Южфлота, С.В. Симоненко - начальник ГП "Держгідрографія "; И.А. Урбанский - заступник міністра транспорту України.

Серед випускників академії - відомі капітани Б.О. Макаров, Л.В. Кильчевский, Г.М. Орлів, А. Морозов, В.К. Ваваров, Ю. Яременко, В. Чернобровскин. Випускники перших випусків - професор Г.Г. Єрмолаєв, доцент М.А. Катунін, професор Е.С. Зотєєв присвятили свій педагогічний талант академії. Б.Л. Кирин - капітан далекого плавання на рефрижераторах, балкерах і універсальних судах. Він проробив в ОВІМУ 20 років, обіймав посаду заступника начальника факультету. У цей час трудиться в Центрі підготовки й атестації плавскладу. Капітани морських портів Одеси, Іллічевська, Південного, Ізмаїла - О.О. Антонов, С. Я. Незавітін, Л.П. Чайковський, є Головами державної екзаменаційної комісії.

Педагогічний колектив факультету вніс значний вклад у розвиток морського утворення в країні. І сьогодні факультет зберігає високий рівень якості навчання курсантів, адаптуючи програми й навчальний процес до мінливих соціально-економічних умов, вимогам часу.

Країни з'єднуються морями - цей стародавній афоризм підтверджується протягом всієї історії факультету. Але ніколи він не відповідав життя так повно, як сьогодні. Тому, за словами першого проректора ОНМА професори В.К. Голубєва, "судноводійний факультет є як би стрижнем усього морського утворення. Професія, що одержують його випускники, дуже почесна, престижна й завжди затребувана".

Тренажери і лабораторії

Under Construction

Under Construction

Under Construction